วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

Red house’s stories

พื้นที่นอกชานส่วนทานอาหารถูกปูด้วยหินอ่อน มันดูเป็นรูปเป็นร่างได้ เกิดจากรูปทรงพีระมิด และแนวกำแพงที่มีความสูงแตกต่างกัน รวมถึงแม้กระทั่ง เกิดจากต้นไม้ที่เพิงลงดินไปได้ใหม่ๆระหว่างกลุ่มโต๊ะกาแฟและเก้าอี้ จากจุดนี้เมื่อมองผ่านแนวกำแพงสวนสีแดงเตี้ยๆ มันช่วยสร้างให้เกิดระนาบขอบฟ้าเส้นใหม่ ซึ่งตัดกับท้องฟ้าที่อยู่เบื้องหลัง มันยังทำหน้าที่แบ่งขอบเขตของพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งแห่งนี้อีกด้วย
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม