วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

Hooked On Tape

Designed to look like pieces of tape stuck to the wall, these tapehook designed by 'Torafu Architects' acts as hooks for your keys, jewelry, glasses - all your necessities. ที่แขวนของเล็กๆ กระจุ๊กกระจิ๊ก หน้าตาเหมือนเทปนี้ ช่วยแก้ปัญหาให้กับของชิ้นเล็กๆที่มักถูกวางไว้ตามที่ต่างๆและหาไม่เจอ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม