วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

Hoto Fudo Restaurant

Hoto Fudo Restaurant ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเก๋ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นร้านนี้ออกแบบโดย Takeshi Hosaka Architecture ร้านอยู่ใกล้ๆบริเวณภูเขาไฟฟูจิ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม