วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

Kanom-Thai Bai-tong

กลับมาสู่รากฐานอันมีเอกลักษณ์อย่างประณีตที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งแฝงตัวอยู่ในวัตถุดิบพื้นบ้านได้จากธรรมชาติอย่าง "ใบตอง" (ใบของต้นกล้วย) และเป็นที่มาของไอเดียที่ Iurban จะนำมาฝากในวันนี้ เป็นผลงานของแบรนด์ "Kanita" ของคุณคณิตา คนิยมเวคิน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม