วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

“Lanna” Gold Lantern

มุมมองเครื่องประดับของคุณณรงค์กร ผ่องธรรม (เอ็ม) ได้ออกแบบงานเครื่องประดับชื่อ "สุวรรณ โคมคำ" ที่ต้องการสื่อสารความสวยงามพร้อมกับเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ความเชื่อที่ดีงาม นี้ไว้ผ่านผลงานเครื่องประดับไทยร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โคมล้านนา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม