วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Sadako paper lamps

วันนี้นำ item ดีๆที่ผลิตจากวัสดุกระดาษ ช่วยลดโลกร้อนของนักออกแบบชาวฝรั่งเศส Nancel duke เขาพัฒนาจากแผ่นกระดาษธรรมดามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากมาย ภายใต้ความเรียบง่ายและลงตัว
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม