วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Solar Bonsai…ต้นไม้แคระ ที่ชาร์ตแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์

Solar-Charging Bonsai ที่ชารต์แบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ รูปร่างเป็นต้นไม้แคระ..บอนไซ มีใบเป็น Solar Panel เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้ทั้งความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม