วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Braille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา

งานดีไซน์ดีๆนั้นนอกจากมีความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ ไม่เพียงเฉพาะดีไซน์ที่ดีเพื่อคนปกติแล้วยังดีไซน์เพื่อผู้บกพร่องทางสายตาอีกด้วย ลองมาดูผลงานที่เป็นความคิดริ่เริ่มที่จะพัฒนา แก้ไข เครื่องผลิตอักษรเบรลล์ (Braille)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม