วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

MOROSO seat

บาะรองนั่งไฮโซ Moroso ของแบรนด์ Elena Manferdini จากประเทศอิตาลี ออกแบบด้วยการสร้างลายแพทเทิร์นที่ซำ้กัน ในมิติที่แตกต่างด้วยการใช้ขนาด จังหวะ และแสงเงาของแพทเทิร์นที่ออกแบบขึ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม