วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

The Nine Neighborhood Center ที่ช้อป ที่กิน แวดล้อมด้วยสีเขียว

The Nine Neighborhood Center เป็นศูนย์การค้าในรูปแบบ กึ่ง Open Mall ที่มีแนวคิดในการออกแบบโครงการ ที่เน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติ ก็เลยจะเห็นสีเขียวของต้นไม้อยู่ในทุกๆจุด เดินแล้วสบายตาสบายใจ เหมาะไป Hang Out กับแกงค์คนรู้ใจ
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม