วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

property Traveller by Anne Lorenz

home Traveller by Anne Lorenzออกแบบกระเป๋ากึ่งเฟอร์นิเจอร์ ที่ชื่อว่า home Traveler "บ้านนักเดินทาง" นักออกแบบต้องการสื่อว่า กระเป๋าถือ และ เฟอร์นิเจอร์ เมื่อนำมารวมกันแล้ว และเกิดความคิดและสื่อว่า ความสะดวกสบายในการใชเเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ เก็บของก็ได้ เคลื่อนย้ายก็สะดวก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม