วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

Thai angle ข้าวต้มลูกโยน

จากแรงบันดาลใจที่มาจาก ข้าวต้มลูกโยน ซึ่งเป็นขนมไทยที่มีในช่วงทำบุญตักบาตรเทโว และมีอยู่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทย และมีรูปแบบหลากหลายลักษณะ ซึ่งดีไซน์เนอร์ ได้เลือกรูปลักษณ์แบบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความลงตัวใน การสาน และหยิบเส้นสายในการทับซ้อนมาตัดทอนให้เป็นลวดลาย และนำมาเป็นแรงบันดาลใจใน การสร้างสรรค์ ผลงานที่ชื่อว่า Thai Angle  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม