วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

TRIO เก้าอี้สานรัก พ่อ แม่ ลูก

TRIO เพื่อเจ้าตัวเล็ก นั่งเคียงคู่พ่อ แม่ แนวคิดของการออกแบบ เพื่อตอบสนองชีวิตครอบครัวขนาดเล็กในสังคมเมืองหลวง ภายใต้เงื่อนไขการอยู่อาศัยในพื้นที่ขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์ตอบสนองเจ้าตัวเล็กของบ้านที่สามารถนั่งเคียงคู่กับพ่อ แม่ ได้อย่างอบอุ่น ประหยัดพื้นที่ เข้าชุดกันอย่างลงตัว ผลงานเก้าอี้ TRIO ชุดนี้ เคยได้นำเสนอในงาน TIFF 2011 เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา  ออกแบบโดย รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            See More..

บทความที่ได้รับความนิยม