วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

Bamboo toy workshop in China

การนำวัตถุดิบในชุมชนเพื่อบูรณาการไปสู่​​การพัฒนาอย่างยั่งยืนของของเล่น เป็นโครงการที่นักเรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรวิชาการออกแบบของเล่นที่ Shenkar college ประเทศอิสราเอล รวมทั้งอาจารย์ในวิทยาลัยได้ถูกรับเชิญไปประเทศจีนโดยบริษัทผลิตของเล่นเด็ก HaPe international ltd., และใช้เวลาเป็นเดือนๆในการศึกษาและพัฒนาของเล่นจากไม้ไผ่
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม