วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

แนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะแพทย์, ข้าราชบริพารใกล้ชิด ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯถวายรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤตการณ์น้ำท่วม คงไม่มีใครในแผ่นดินนี้ ที่จะรู้ซึ้งเข้าใจถึงวิธีการจัดการ “ทรัพยากรน้ำ” อย่างมีประสิทธิภาพ มากเท่ากับในหลวงของเรา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม