วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

โรงแรม Burj Al Arab Hotel ที่ก่อสร้างบนพื้นที่ที่มาจากการถมทะเล

ตัวอย่างอาคารของวิศวกร โรงแรม Burj Al Arab Hotel ที่ก่อสร้างบนพื้นที่ที่มาจากการถมทะเล และตัวอาคารเองก็รายล้อมไปด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นน้ำของทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่แน่อาจจะเหมาะกับการสร้างตึกสำหรับสภาพน้ำท่วมในขณะนี้ที่ประเทศไทยก็ได้ ลองดูกัน
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม