วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

LEGOยังชีพ..ไอเดียฉลาดๆจากUNICEF.. .ใส่อาหาร น้ำ และเป็นวัสดุสร้างที่พักพิง

เมื่อเกิดภัยพิบัติ การจัดส่งอาหาร น้ำ และจัดสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว ให้กับผู้ประสพภัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว เร่งด่วน และมีประสิทธิภาพที่สุด UNICEFได้พัฒนาชิ้นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Lego ของเล่นที่เราคุ้นเคยกันแต่เด็ก มาเป็น..Lego ยังชีพ มาเป็นอย่างไร ต้องไปดูกันเลยค่ะ..  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม