วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

Delta Works โครงการป้องกันน้ำท่วมทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่าสองพันคน ในปีค.ศ.1953 หลังจากนั้น ประชาชนและภาครัฐร่วมกันจัดตั้ง คณะกรรมการสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติอันอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และสานต่อแผนการเดิมที่ชื่อว่า "เดลตาแพลน" ผนวกกับแผนการเพิ่มเติม ที่ชื่อว่า "Delta Works" ลองไปดูโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของคนทั้งประเทศ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม