วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคการขับช่วงน้ำท่วม และการดูแลรักษารถหลังผ่านน้ำท่วม

เชื่อว่าใครๆหลายคน เป็นคนรักรถและจากความรักนี่เอง เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม "รถ" ก็ถือเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆ ที่จะต้องดูแลรักษาและป้องกันเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยทีสุด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม