วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

มาปลูกข้าวไทยลอยน้ำกันเถอะ

เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อย่างสภาพดินฟ้าอากาศที่ปรับปรวนของประเทศไทยทำให้เกษตกรทำงานได้ลำบาก ปลูกข้าวตามฤดูกาลไม่ได้ ลองมาดูการปรับตัวของเกษตกรไทยที่เรานำมาฝากกันกับวิธีปลูกข้าวบนน้ำ
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม