วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

DIY Flashlight -ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์

ตราบใดที่ยังคงมีความมืดและช่วงเวลาค่ำคืน แสงสว่างย่อมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเสมอ โดยไม่จำกัดว่าที่มาของแสงสว่างนั้นจะได้มาจากไฟธรรมชาติ เช่น กองไฟ คบเพลิง ตะเกียง เทียนไข หรือไฟจากเทคโนโลยีการผลิตคิดค้นและการประยุกต์ของมนุษย์ เช่นโคมไฟ ไฟฉาย แต่คราวนี้จะมาเสนอวิธีการประดิษฐ์ "ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์"  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม