วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

เลือกเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในบ้าน ในแบบ “ทนน้ำ” เพื่อป้องกันน้ำท่วมในครั้งต่อไป

แนะวิธีเลือกเฟอร์นิเจอร์หลังน้ำท่วม … เลือกให้ประตูและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในบ้าน ทนน้ำ ดั่งเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ … !!! ลองอ่านดูค่ะ หวังว่าคงมีประโยช์ไม่มากก็น้อย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม