วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

DIY เปลหามผู้ป่วยหรือบาดเจ็บยามฉุกเฉิน

อาการหน้ามืด เป็นลม หรือบาดเจ็บ เป็นสภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่ร้ายแรง และหรือสาเหตุที่ร้ายแรง และสาเหตุที่ร้ายแรงและยอดฮิตสุดในช่วงนี้ ก็ไม่น่าจะหนีพ้น อย่างสาเหตุ "น้ำท่วม" ก็เป็นได้ งั้นมาดู DIY อุปกรณ์บรรเทาอาการเจ็บป่วย (เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม