วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ห้องครัวในยุคต่อไป..ต้องนำขยะและน้ำทิ้งกลับมาใช้ปลูกผักในครัวได้

ห้องครัวในยุคต่อไป..ต้องลดปริมาณขยะและน้ำทิ้ง ด้วยการนำกลับมาใช้ปลูกผักสวนครัวได้ ลองดูผลงานของAlexandra Sten Jørgensen แนวคิดแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม