วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

Magic pants กางเกงแก้วป้องกันโรคจากน้ำท่วม

Magic pants กางเกงแก้ว ฝีมือนักวิทยศาสตร์ไทยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ที่คิดค้นกางเกงที่สามารถป้องกันน้ำท่วมและโรคที่มากับน้ำ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม