วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ก่อน-หลัง บานประตู DIY:prior to & After repurposed horse stall doors

ผู้ออกแบบสามารถเปลี่ยนภาพพจน์ของบานประตู ซึ่งเดิมนั้นมีหน้าที่และฟังก์ชั่นการเป็นแค่ บาน "ประตู" เท่านั้น แต่ผู้ออกแบบไอเดียนี้สามารถเปลี่ยนบทบาทและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยให้กับ บานประตูมากขึ้น มันแสดงให้เห็นว่า "ทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีคุณค่าในตัวของมันเอง เพียงแค่ว่าเราจะคิดกับมันในแง่ไหนก็เท่านั้นเอง" มาดูกันว่าผู้ออกแบบเค้ามองเห็นคุณค่าของบานประตูเก่าบานนี้อย่างไร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม