วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

โคมไฟ ปลูกต้นไม้ได้

ถ่้าคุณเป็นคนรักสีเขียวของตันไม้ รักธรรมชาติ รับรองว่าจะต้องถูกใจโคมไฟแบบนี้ ไม่เพียงให้พื้นที่สำหรับหลอดไฟแต่ยังมีพื้นที่สำหรับต้นไม้ได้แตกกิ่งแตกใบออกมาด้วย เรียกว่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และสวยงาม ไปดูกันเลยค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม