วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Car wash by yourself หลังน้ำท่วม

หลังจากน้ำลดแล้วเพื่อนๆ Iurban หลายคนคงจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถยนต์ เราคงต้องใช้เงินจำนวนไมน้อบในการซ่อมบำรุง แต่วันนี้ Iurban มีวิธีล้างรถด้วยตัวงเองโดยใช้ของใกล้ตัวมาดูกันเล  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม