วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

DIY. ติดล้อให้เรือ..วิ่งได้ทั้งบนบก และในน้ำ

ปัญหาที่เรามักได้ยินเสมอจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่น้ำท่วม ก็คือ บางจุดน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือ บางจุดไม่มีน้ำต้องใช้รถ ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินแบกเรือที่มีสัมภาระอยู่เต็ม เรามาดูไอเดีย DIY ทำเรือติดล้อกัค่ะ ขอขอบคุณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ไอเดีย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม