วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Dent Cube: generate a special Wall ไอเดียการตกแต่งแนวกำแพง

หลังน้ำลด เชื่อว่า "แนวกำแพง" ของบ้านหลายหลังต้องเจอปัญหาอย่างคราบสกปรก และเชื้อรา บนกำแพง มาดูอีกแนวไอเดียเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการและการตกแต่งกำแพงบ้านหลังน้ำท่วม ไม่ว่าจะไปภายในบ้าน In Door และภายนอกบ้าน Out Door ประยุกต์ใช้ได้ เชื่อว่าออกมาดูดีทีเดียว น่ะเออ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม