วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

“ปั่นปัน”..’ถาปัด ลาดกระบัง ช่วยโลกผ่านการปั่นจักรยาน

แม้จะเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆ เพื่อช่วยให้โลกเราดีขึ้น แต่ถ้าทุกๆกลุ่มคนในสังคมช่วยกันทำคนละไม้ละมือเท่าที่เราจะทำได้ ก็คงจะช่วยโลกเราให้ดีขึ้น น่าอยู่ขึ้นได้จริงๆ อีกโครงการเพื่อช่วยลดโลกร้อนของนักศึกษากลุ่มเล็กๆจากคณะสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชื่อว่า "ปั่นปัน" ที่ได้ริเริ่มหยุดใช้รถยนต์ แล้วหันมาปั่นจักรยาน และจัดทำโครงการ "ยืมคืนจักรยาน" สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในสถาบันฯ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม