วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

Time Zone

นักออกแบบของฮ่องกงและไต้หวันได้ออกแบบนาฬิกาแขวนผนัง เรียกว่า Long - D สำหรับผู้ที่ต้องการที่มองเวลาในระบบ 2 โซน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม