วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด

ในสภาวะการณ์ที่ทรายและกระสอบทรายขาดตลาด อยู่นี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเพื่อนๆ สามารถกั้นนำ้ได้ 40 เซนติเมตรจนถึง4 เมตร ตามคำแนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม