วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

DIY เตาแอลกอฮอล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ในยามเกิดภัยพิบัติ สิ่งที่เราต้องกลับไปเรียนรู้ใหม่เลยก็ ทำอย่างไรให้เอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่มี น้ำประปา ไฟฟ้า เรื่องจำเป็นอย่างการอุ่นอาหาร ต้มน้ำ ในเมื่อไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแก๊ส แล้วจะทำอย่างไร เราจึงมี DIY ง่ายๆทำเตาแอลกอฮอลล์จากกระป๋องมาให้เรียนรู้กันไว้ค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม