วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

FloodDuck น้องเป็ดเช็คไฟรั่ว

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตจากสาเหตุการถูกกระไฟฟ้าดูด ซึ่งในน้ำนั้นเราไม่สามารถทราบได้ว่ามีกระไฟฟ้าอยู่หรือไม่ แต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเพื่อนๆใช้ FloodDuck ตัวน้อยเช็คไฟรั่วในน้ำ เป็นฝีมือของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปดูกัน!!  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม