วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

Flux Chair

งานชิ้นนี้ มาจากความสนใจ ที่ผู้ออกแบบอยากสร้างเฟอร์นิเจอร์แบบพับได้ขึ้นมาสักชิ้น ด้วยวัสดุที่บางที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผลที่ได้คือเก้าอี้ที่ทำมาจาก Polypropylene รีไซเคิล ออกแบบโดยมีลักษณะคล้ายการพับกระดาษ ใช้เวลาเพียงแค่ 10 วินาที ในการพับให้เกิดโครงสร้างที่สมบูรณ์พร้อมนั่ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม