วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

Folding Chair + Floor Lamp style Fusion

เฟอร์เจอร์ชิ้นนี้ถูกออกแบบโดยใช้หลักความคิดที่ว่า เวลาที่เรานั่งและอ่านหนังสือคนเดียว หรือ หลายคนบริเวณนั้น ต้องใช้พื้นที่มากมาย ไหนจะต้องมีพื้นที่ในการวางเก้าอี้ ในจะต้องหาพื้นที่ในการตั้งโคมไฟ ปัญหาคือ พื้นที่ที่มีจำกัดในห้องอันคับแคบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงออกแบบเฟอร์นี้เจอร์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง ของพื้นที่ใน"การจัดวาง" และ "การจัดเก็บ"  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม