วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

From the” Wind” to Ceramic

งานเซรามิคประเภท "Pottery Art" ที่สร้างสรรค์โดยคุณศุภวิทย์ ธนะสินไพบูลย์ (คุณหรั่ง) โดยผลงานชิ้นนี้ได้นำรูปทรงเคลื่อนไหวจากกระแสลม โดยมีแนวทางการศึกษาจากกระแสลมในธรรมชาติ ที่กระทำต่อวัตถุหรือการรวมตัวของมวลลมเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นรูปทรงที่เสถียรแต่นำมาดัดแปลง ให้มีลักษณะพื้นผิวที่เคลื่อนไหว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม