วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

From Tin Toy to Jewelry

ถ้าย้อนวัยเด็กกลับไปสักประมาณ 30 ปีขึ้นไป ภาพของเล่นสังกะสี จะอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน แต่เนื่องจากปัจจุบันของเล่นเหล่านี้ เริ่มหายไปตามกาลเวลา ทำให้หลายคนมองเห็นคุณค่า อย่าง นายเอกวิทย์ ทองเพ็ชร์ จากคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้เกิดผลงานเครื่องประดับขึ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม