วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ลังไข่ FUNEMPLOYED

กลุ่มเพื่อนนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ช่วยกันคิดและทำผลงานนี้ ด้วย notion ที่ว่า "คิดบวก+" เนื่องจากช่วงเวลาที่จบการศึกษาเกิด Hamburger Crisis คนตกงานเยอะ จึงทำให้เกิดไอเดีย ว่าทำอย่างไรให้เราหางานทำได้จึงเป็นที่มาของคำว่า enjoyable และ UNused คือทั้งๆที่ตกงานแต่ก็ต้องใช้ชีวิตให้สนุก เลยรวมสองคำนี้เป็น enjoyableused  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม