วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

Twin One เป็นได้มากกว่าหนึ่ง

สะดวกไม่น้อยเลยทีเดียว กับการที่นำเอาพฤติกรรมการใช้ของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาควบรวมกับไอเดียที่สร้างสรรค์ จนทำให้เกิด Twin One อุปกรณ์สำหรับใช้รับประทานอาหาร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม