วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

The Land Foundation

ในปัจจุบัน น้อยครั้งมากที่เราจะวาดภาพของอนาคตไว้อย่างสวยงาม โลกภาพยนตร์เน้นย้ำให้เราเห็นภาพนั้นมากขึ้น มีแต่หายนะรอคอยอยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตลูกยักษ์ หรือสภาพแวดล้อมอันแปรปรวนที่เกิดจากน้ำมือของเราเอง บ่อยครั้งที่เราโหยหาสถานที่เราเพิ่งจากมา ภาพอดีตอันหวานชื่นและสวยงามยังประทับตราตรึงอยู่ในควาททรงจำ เราอาจอยากหนีออกจากป่าคอนกรีตแล้วกลับบ้านไปบ้านนาขี่ควายชมทุ่ง
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม