วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

จอ LCD สร้างพลังงานให้ตัวเองได้

วิศวกรจากมหาวิทยาลัย UCLA กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ จำพวก สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คจะสามารถผลิตพลังงานให้กับตัวมันเองได้ จากแสงอาทิตย์ แสงไฟในห้องหรือแม้แต่แสง backlight ของตัวมันเอง เทคโนโลยีทเป็นการออกแบบจอ LCD ให้สามารถผลิตพลังงานได้เองด้วยสิ่งที่เรียกว่า polarizing organic photovotaics  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม