วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

Let’s Panic เมืองจมน้ำ

“เมื่อ...เมืองจมน้ำ” เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อปรับตัวป้องกัน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติทางธรรมชาติ..นิทรรศการที่หอศิลป กทม. ร่วมกับเครือข่าย design for Diaster เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบันและความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตผ่านผลงานศิลปินและนักออกแบบ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม