วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

Panpan

ตระกร้า แปร๋น แปร๋น.... ได้แรงบันเดาลใจจากกุญชรวารี โดยลดทอนรายละเอียดที่วิจิตรจากภาพจิตรกรรมสมัยโบราณ พัฒนาเป็นประติมากรรมช้างน้ำที่ให้อารมณ์สนุกสนาน โดยขึ้นรูปจากวิธีการสานทั้งการสานหวาย และการสานผ้า เพื่อสื่อสารภูมิปัญญาไทยอันแท้จริง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม