วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

Steve Jobs..”Connecting the Dot”

แรงบันดาลใจจาก Steve Jobs .. "Connecting the Dot” ..ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้และลงมือทำในวันนี้ แม้ไม่ก่อให้เกิดผลทันที แต่วันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ เราสามารถเรียนรู้จากอดีต แต่เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ทุกสิ่งที่เราตั้งใจเรียนรู้และทำในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม