วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

Sustainable Low cost Flood-Proof property – The Lift

ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ปรากฏการณ์ของการดิ้นรนเพื่อ "อยู่รอด" ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งเสมือนผลผลิตจากจินตนาการของมนุษย์ ที่จะตอบคำถามว่า ในอนาคตเราจะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไร? อีกหนึ่งรูปธรรมจากความพยายามที่จะเป็น "ผู้อยู่รอด" เป็นผลงานชิ้นเล็กๆจากประเทศเล็กๆและยากจน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม