วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Bamboo Keyboard

วันนี้มี gadget ที่เป็น accessory หลักของผู้ใช้เทคโนโลยีพร้อมกับมีใจอนุรักษ์ในธรรมชาติพร้อมๆกันด้วย เพราะมันคือ Keyboard ที่ทำจากวัสดุไม้ไผ่ถึง 92% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco-friendly)
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม