วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“บ้านดินสอ”โรงแรมเล็กใจกลางพระนคร ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์อาคารโบราณของไทย

"บ้านดินสอ" Baan dinso hotel เรือนพักแรมสำหรับผู้เดินทาง ,บ้านดินสอ เป็นเรือนไม้สักทองสองช้ันสไตล์โคโลเนียล และได้รับการปรับปรุงเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะธำรงรักษาสภาพบ้านโบราณไว้และพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จะเป็นอย่างไร เดินทางไปที่ตรอกศิลป์ ถนนดินสอกันเลยดีกว่า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม