วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

New Folder งานนิทรรศการศิลปะน่าสนใจ ของนิสิต ครุ-Art

นิทรรศการศิลปะที่น่าสนใจ ...New Folder...ของนิสิตชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 39 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ลองไปดุรายละเอียด ทำไมถึงเป็น "New Folder" ลองชมผลงานบางส่วน เป็นการเรียกน้ำย่อย แล้วอย่าลืมหาเวลาแวะไปชมกันนะคะ ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม